ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα arel.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που λειτουργεί η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΕΛ» με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο υφασμάτων, λευκών ειδών και είδη μπεμπέ. Η εταιρία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ερμού αρ. 7, με ΑΦΜ: 800618489 και ΔΟΥ: Α΄ Θεσσαλονίκης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132458106000 αριθμός τηλεφώνου +302310551810 και +306977950079, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] (στο εξής: «η Εταιρία»).

Το πεδίο εφαρμογής των κάτωθι όρων διέπει τη χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος που ανήκει στην ως άνω Εταιρία και βρίσκεται στη διεύθυνση arel.gr. Ο χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (στο εξής «ο χρήστης») παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει από αυτές. Διαφορετικά, η πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λογίζεται σαν σιωπηρή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, χωρίς περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει κάθε φορά τους χρήστες με ανάρτηση των όρων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας.

Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την κατάρτιση συμβάσεων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα είναι η ελληνική.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, σχετικά με την ταυτότητα της Εταιρίας, την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών και συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων που διατίθενται, και των πραγματοποιούμενων, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων, αλλά εγγυάται την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού της τόπου σχετικά με τη μη διαθεσιμότητά τους. Ακόμη, η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας και από τη μη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη μη δυνατότητα χρήσης του.

Για διευκρινήσεις ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει στο +302310551810 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «η παραγγελία») αποτελεί σύναψη σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, όπως αυτή ρυθμίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003), καθώς και τον Κώδικα Καταναλωτκής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, για το περιεχόμενο του οποίου ο χρήστης μπορεί να λάβει γνώση εδώ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ειδικότερα αναφορικά με την ευθύνη της επιχείρησης για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κατ’ άρθρο 534 επ. ΑΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για την πραγματοποίηση παραγγελίας ο χρήστης επιλέγει είτε να εγγραφεί στην ιστοσελίδα, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, είτε να πραγματοποιήσει παραγγελία ως επισκέπτης. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει τα προϊόντα και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν ο αγοραστής λάβει εισερχόμενο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσε, με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και όλων των στοιχείων αυτής.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή και υπολογίζονται ανάλογα με το βάρος των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση που ανέρχεται στο ποσό των δύο (2,00) ευρώ.

Η παραλαβή των προϊόντων για παραγγελίες εντός Ελλάδος θα γίνεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση συνθηκών ανωτέρας βίας ο παραπάνω χρόνος μπορεί να παραταθεί, χωρίς να ευθύνεται η Εταιρία.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγγελίας του, καθώς και στα στοιχεία προηγούμενων παραγγελιών του, μετά την είσοδό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα πληρωμής, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την επιχείρηση στον αριθμό τηλεφώνου +302310551810 ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο αγοραστής δύναται να είτε να ακυρώσει είτε να διορθώσει την παραγγελία του, όσο αυτή εκκρεμεί, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε με αντικαταβολή είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από την Εταιρία είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, όχι όμως τα έξοδα αποστολής, των οποίων το κόστος υπολογίζεται ανάλογα με το βάρος και την αξία των εμπορευμάτων. Για αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των τριάντα (30,00) ευρώ, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση που ανέρχεται στο ποσό των δύο (2,00) ευρώ.

Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είναι δυνατή η κατάθεση στους κάτωθι λογαριασμούς:

  • ΕUROBANK
    IBAN GR3702602060000150201191847
    ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 00260206150201191847
  • ALPHA BANK
    IBAN GR2701404860486002101009304
    ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 486002101009304

Δικαιούχοι  Λογαριασμών

ΜΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ – ΜΑΝΔΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Στην κατάθεση ο αγοραστής θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της παραγγελίας και στη συνέχεια να στείλει γραπτό μήνυμα στο +306977950079 ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο +302310551810, ενημερώνοντας την Εταιρία σχετικά με την Τράπεζα, το πόσο και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή (όχι του καταθέτη).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο αγοραστής που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Εξαιρούνται της δυνατότητας ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης προϊόντα, τα οποία αποτελούν ειδική παραγγελία, προϊόντα, τα οποία αποσφραγίστηκαν και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για λόγους υγιεινής, καθώς και προϊόντα, για τα οποία ο αγοραστής κατέβαλε τίμημα μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ.

Ο αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους, οι οποίοι να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, ωστόσο επιθυμητή θα ήταν η ενημέρωση της εταιρίας προς βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας. Ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται οικονομικά, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις. Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του αγοραστή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στη θέση Επιστροφές Προϊόντων, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, στην τελευταία όμως περίπτωση, φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω). Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον αγοραστή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρία. Η Εταιρία οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον αγοραστή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την πληρωμή του τιμήματος (εκτός αν ο αγοραστής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται μείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον αγοραστή με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής ευθύνεται για τη μείωση της αξίας του προϊόντος που οφείλεται στην μη προσήκουσα χρήση του. Η Εταιρία ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν προϊόν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της μειωμένης αξίας του με ευθύνη του αγοραστή λόγω μη προσήκουσας χρήσης του. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων από την εν γένει χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη αυτού, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας καθώς και σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ο χρήστης παρακαλείται να ενημερώσει στο [email protected]