Η προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και από όσα ορίζονται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς να χρειάζεται να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα arel.gr συλλέγει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εγγραφής και παραγγελίας. Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα και την πραγματοποίηση παραγγελίας η ιστοσελίδα συλλέγει τα εξής δεδομένα του χρήστη: (α) Ονοματεπώνυμο (β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (γ) Αριθμός τηλεφώνου (δ) Αριθμός τηλεομοιοτυπικού και (δ) Διεύθυνση κατοικίας.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη με σκοπό την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του, η αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletter) στον χρήστη, η αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletter) στον χρήστη αναφορικά με τις τρέχουσες προσφορές του καταστήματος κατόπιν αιτήματός του, η δυνατότητα προσωποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτόν και στατιστικοί λόγοι βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η χρήση των ως άνω προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί ο αγοραστής. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν απαιτείται να παρασχεθεί όταν δεν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί ο χρήστης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα μέτρα και ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά την περιήγησή του χρήστη στην ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τις παραγγελίες που πραγματοποιεί, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και έναν κωδικό ασφαλείας (password), της επιλογής του, που του παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία με απόλυτη ασφάλεια. Ο κωδικός ασφαλείας δύναται να αλλάξει κάθε φορά που το επιθυμεί ο χρήστης.

Κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, έχει κατανοήσει πλήρως αυτή και συναινεί στην συλλογή και επεξεργασία των ως άνω προσωπικών του δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα, με κανέναν τρόπο δε θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή. Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών, άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, ειδικότερα δε να ενημερωθεί αν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και να προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία αυτή, με αίτημα τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Τα σχετικά αιτήματα του χρήστη θα πρέπει να αποσταλούν εγγράφως στην επιχείρηση είτε στη διεύθυνση αυτής (Ερμού αρ. 7, 54625, Θεσσαλονίκη), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με πλήρη αναφορά των στοιχείων του χρήστη και συνημμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων από την εν γένει χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη αυτού, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία του και τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών. Ο χρήστης με την είσοδο και πλοήγησή του στην ιστοσελίδα αποδέχεται την χρήση των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή, όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές του χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετράει τις σελίδες του. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανωνύμων στατιστικών που επιτρέπουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα να αντιληφθεί πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και βοηθούν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου αυτής. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη μέσω των πληροφοριών αυτών.

Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει και/ή να διαγράφει τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες του. Ειδικότερα, μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή του, όπως και να ρυθμίσει τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζει από μόνος του ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο, ενώ ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν. Η συνέχιση χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δεν είναι εφικτή σε περίπτωση αποκλεισμού των cookies.